Политика за връщане на продукт

Политика за връщане

1.1. Потребителят има право на отказ от договора в рамките на 14 дни от получаване на стоката като за целта може да използва Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, който Потребителят е получил заедно с получената стока.

1.2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, запазена опаковка и запазен етикет като разходите за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

1.3. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 14 /четиринадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Продавачът не получи върнатата от Потребителя стока или докато Потребителят не представи на Продавача доказателство, че е изпратил стоката обратно.

1.4 Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от него негова банкова сметка, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя с изключение на евентуални разходи съгласно т.6.5 от Общите условия. Разходите, свързани с превода на сумата по посочената от Потребителя банкова сметка са за сметка на Продавача. Разходите за Куриера, свързани с връщането на стоката, са за сметка на Потребителя.

1.5. Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е получена от Потребителя, не може да се упражни за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

1.6. При несъответствие на получената стока с поръчаната стока Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с поръчката. При предявяване на рекламация Потребителят задължително прилага и документи, на които се основава претенцията (касова бележка и др.). Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

  • производствени дефекти на стоката;
  • констатирани липси на части от стоката;
  • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
  • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

1.7. Рекламацията по т.1.6 се предявява до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несътветствието с договореното. Рекламацията по т.1.6 може да се предяви пред ЗОРА ДИЗАЙН ЕООД на посочения имейл адрес info@zzone.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да изпрати стоката за замяна в едноседмичен срок.

1.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Продавачът може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат няколко артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

1.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект се осъществява при следните условия:

  • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
  • Запазена оригинална опаковка и етикет.

1.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса, посочен във Формата за връщане, заедно с която Потребителят е получил поръчката.

1.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача.