2202 for ELLE 2022 March

Photograph Nikola Borissov

Style Tzvetomir Goranov

Hair Milen Ivanov

Models Christina Velichkova & Kaloqn Radoev